Uczniów

Gryffindor

134

Hufflepuff

127

Ravenclaw

127

Slytherin

142

Ogółem

530

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Wendy Slinkhard 2129 pkt
Nicole Sketch 1905 pkt
Beatrice Sayre 1823 pkt
Alex McCourtney 1706 pkt
Pencier Knot 1290 pkt

Opiekun: prof. Emerald Harlequin

Prefekt: Pencier Knot

Prefekt: Wendy Slinkhard

Kapitan: Nicole Sketch

Specjalista: Beatrice Sayre

Prefekt naczelny: Nicole Sketch


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Isabelle Sancley 1532 pkt
Anulka Riddle 1495 pkt
William Prowse 1087 pkt
Abbigail Strawberry 1002 pkt
Natalie Moor 811 pkt

Opiekun: prof. Lou Rossen

Prefekt: Isabelle Sancley

Prefekt: Kuro Suzuki

Kapitan: William Prowse

Specjalista: Clarissa B. Valladares


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

134

Hufflepuff

127

Ravenclaw

127

Slytherin

142

Ogółem

530

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

18:40-19:15

OPCM

wh_sala_1

19:20-19:55

Transmutacja

wh_sala_1

18:00-18:35

OPCM

wh_sala_2

18:40-19:15

Transmutacja

wh_sala_2

19:20-19:55

Starożytne runy

wh_wieza_polnocna

20:00-20:35

Starożytne runy

wh_wieza_polnocna

20:40-21:15

Wróżbiarstwo

wh_wieza_polnocna

21:20-21:55

Latanie dla Zaawansowanych

wh_stadion

17:20 - 17:55

Eliksiry*

wh_lochy

18:00-18:35

Eliksiry*

wh_lochy

18:40-19:15

Wróżbiarstwo

wh_sala_3

19:20-19:55

Wróżbiarstwo

wh_sala_3

20:00-20:35

Transmutacja

wh_sala_3

20:40-21:15

Transmutacja

wh_sala_3

21:20-21:55

Latanie dla Zaawansowanych

wh_stadion

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XLV rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 14.03.2021 roku, do godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 15.03.2021 roku, do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Lou Rossen

Sowa: lou.rossen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1.5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5; justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • bibliografia (nie wlicza się w obszerność pracy)

Temat nr 1.

Czy ludzkość ma szansę na kolonizację na innej planecie? W swojej pracy należy się zastanowić nad możliwością kolonizacji i uwzględnić, jakie warunki by musiały panować na danej planecie, jaki sprzęt musiałby istnieć, aby się tam dostać. Omówić wybraną przez siebie potencjalną planetę i uwzględnić, ile zajęłaby podróż na nią.

Temat nr 2.

Wenus jako bliźniacza planeta Ziemi. Udowodnij, że Wenus jest bliźniaczką naszej planety. W swojej pracy uwzględnij podstawowe parametry zarówno Wenus, jak i Ziemi (obieg, wielkość, masa, itp.) oraz bardziej szczegółową charakterystykę Wenus.

Temat nr 3.

Mgławica a galaktyka. Dokonaj porównania mgławicy i galaktyki - opisz, czym się różnią, jakie są ich podobieństwa. Uwzględnij też ich rodzaje i historię.


CZARNA MAGIA

prof. Nicole de Mortier

Sowa: nicoledemortier24@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

W ogniu stosów. Przeanalizuj sytuacje kobiet w średniowieczu oraz stosunek kościoła do wiedzy. W swojej pracy uwzględnij system udowadniania win czarownicom oraz czarodziejom.

Temat nr 2.

Czarna magia w serii i kulturze. Odwołując się do serii "Harry Potter" oraz innych tekstów kultury opisz postrzeganie czarnej magii.

Temat nr 3.

Śmierć w kulturach. Opisz jak postrzegana jest śmierć w różnych kulturach i wiarach, odwołaj się do kultów śmierci.


ELIKSIRY

prof. Maria B. Salvatore

Sowa: blair.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Eliksiry miłosne i ich wpływ na człowieka. Napisz esej, w którym poruszysz temat wpływ eliksirów miłosnych na psychikę człowieka oraz jego postępowanie. W pracy uwzględnij możliwe zagrożenia i korzyści.

Temat nr 2.

Eliksiry w kulturze. Napisz esej, w którym przedstawiasz występowanie eliksirów w mugolskiej kulturze. Opisz jak są przedstawiane, ich zastosowania oraz podaj i opisz co najmniej trzy przykłady z literatury bądź filmu.

Temat nr 3.

Eliksiry w historii. Napisz esej, w którym opiszesz jak ważne wydarzenia mugolskiej historii wpłynęły na rozwój i rozpowszechnienie się Eliksirów. Przedstaw jakie zastosowanie miały w starożytności a jakie współcześnie. W pracy uwzględnij co najmniej trzy zdarzenia.


HISTORIA MAGII

prof. Nicolas Cane

Sowa: niicolas.cane@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • interlinia 1,5;
 • justowanie wcięcia akapitów

Temat nr 1.

Przyczyny I i II wojny czarodziejów oraz ich skutki dla społeczności czarodziejskiej. Przedstaw wydarzenia/zjawiska, które doprowadziły do konfliktów w ramach I i II wojny czarodziejów. Opisz główne starcia, a także ich skutki, zmiany w życiu społeczności czarodziejów.

Temat nr 2.

Magiczne rządy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opisz historię, sposób działania, a także scharakteryzuj funkcjonowanie Brytyjskiego Ministerstwa Magii oraz MACUSY, wykazując różnice pomiędzy nimi, a także pomiędzy funkcjonowaniem czarodziejskich społeczności w obu krajach (można odnieść się chociażby do różnych konfliktów, z którymi instytucje musiały sobie radzić).

Temat nr 3.

Historia Horkruksów - droga do nieśmiertelności. Voldemort chciał zyskać nieśmiertelność, tworząc horkruksy. Przeanalizuj je, w szczególności skupiając się na historii ich tworzenia oraz zniszczenia, scharakteryzuj je oraz opisz ich rolę i wpływ na losy czarodziejskiego świata.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Vivienne Cervantes

Sowa: prof.cervvantes@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .odt/.pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magia w świecie mugoli. Przedstaw dowolne magiczne miejsce i jego historię, z uwzględnieniem zjawisk paranormalnych.

Temat nr 2.

Subkultura mugoli. Scharakteryzuj co najmniej trzy wybrane mugolskie subkultury. Czy mają one wpływ na ludzi oraz ich dojrzewanie? Swoją odpowiedź uzasadnij

Temat nr 3.

Czarownice i czarodzieje w kulturze mugolskiej. Przedstaw obraz czarodziejów i czarownic w kulturze na przykładzie co najmniej dwóch tekstów kultury.


NUMEROLOGIA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Przygotuj i zinterpretuj diament życia dla Ronalda Weasley'a urodzonego 01.03.1980 r.

Temat nr 2.

Przygotuj i zinterpretuj kwadrat numerologiczny oraz wykonaj analizę gematrikonu (osobno dla imienia i nazwiska) Molly Weasley urodzonej 30.10.1949 r.

Temat nr 3.

Przygotuj i zinterpretuj portret numerologiczny (wibracja urodzenia, wibracja imienia i nazwiska, wibracja podpisu, wibracja temperamentu) dla Percy'ego Weasley'a urodzonego 22.08.1976 r. Podpis Percy'ego to PWeasley.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Świat wilkołaków. Przeanalizuj zachowania społeczności wilkołaczej, biorąc pod uwagę czynniki i wydarzenia historyczne oraz inne wybrane źródła. Na podstawie sagi Rowling spróbuj rozważyć, czy wilkołacza społeczność w ogóle istnieje w świecie magii. Przeanalizuj także stosunki wewnętrzne i zewnętrzne, jakie mogą występować pomiędzy wilkołakami.

Temat nr 2.

Patronus - chronimy czy bronimy? Rozważ na podstawie zaklęcia Patronusa jego możliwe dwa aspekty - ochronny i obronny. Spróbuj wskazać także aspekt dominujący, jeśli jest to możliwe. W swojej pracy zastanów się także nad genezą Patronusa i jego formami (cielesną i bezkształtną).

Temat nr 3.

Bazyliszek i akromantula - zarzut czarnomagiczności. Przeanalizuj bazyliszka i akromantulę, opisując ich najważniejsze cechy i historię obu gatunków stworzeń magicznych. Następnie rozważ, czy nazywanie tych stworzeń „czarnomagicznymi” jest słuszne. Wskaż argumenty za oraz przeciw. W pracy opowiedz się za jednym z poglądów.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Naija Kamalasundari

Sowa: kamalasundarinaija@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka: Times New Roman;
 • rozmiar czcionki: 12;
 • format: .pdf

Temat nr 1.

W magicznej ptaszarni - praca powinna zawierać:

 • krótką charakterystykę gromady ptaków
 • wybrane min. 5 gatunków magicznych ptaków wraz z charakterystyką i wymaganiami bytowania, jakie należy im zapewnić
 • charakterystykę "surowców", które możemy zyskać od tych stworzeń wraz z ich wykorzystaniem
 • opis trudności wynikających z hodowli ptaków w porównaniu z innymi stworzeniami

Temat nr 2.

Magiczne hybrydy i łączenie międzygatunkowe - praca powinna zawierać:

 • definicję hybrydy oraz ich przykłady ze świata mugoli
 • charakterystykę min. 3 wybranych gatunków hybrydowych świata magii
 • szczegółową charakterystykę przyczajacza, a także niebezpieczeństwa, które niesie kontakt z tym stworzeniem
 • krótkie rozważania na temat "Czy konieczne jest tworzenie hybryd lub nowych gatunków oraz z jakimi skutkami może się ono wiązać?"

Temat nr 3.

W obliczu śmierci - niebezpieczne stworzenia. Praca powinna zawierać:

 • informacje na temat klasyfikacji MM wraz z krótkim rysem historycznym (szczególnie oznaczenia XXXXX)
 • charakterystykę min. 3 gatunków niebezpiecznych, z wyszczególnieniem powodowanych zagrożeń i warunkami, które musi spełnić magizoolog podczas pracy z nimi
 • przykłady udomowienia stworzeń niebezpiecznych wraz z krótkim opisem

STAROŻYTNE RUNY

prof. Sunniva Sorensen

Sowa: sunnivalykke@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

Koniec świata jaki znamy. Porównaj Ragnarok z wizją końca świata z innego tekstu kultury (np. Apokalipsy św. Jana) - w swojej pracy przedstaw zarówno podobieństwa jak i różnice między wizjami.

Temat nr 2.

Różnorodność zabytków runicznych. Przedstaw, korzystając z dowolnych przykładów (każdy charakteryzując), różnorodność zabytków runicznych (przykładowe „kategorie” to np.: obiekty architektoniczne, kamienie runiczne, przedmioty codziennego użytku, kultura i sztuka).

Temat nr 3.

Runy i ich powiązania z innymi dziedzinami magii. Przedstaw powiązania run z innymi dziedzinami magii: wróżbiarstwem oraz numerologią + przynajmniej jedną inną (wybraną przez Ciebie) dziedziną.


TRANSMUTACJA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tegonależy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

Temat nr 2.

Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie oraz podać przykłady takich zamian, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

Temat nr 3.

O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


WAMPIROLOGIA

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Człowiek a wampir. Dokonaj szczegółowej analizy anatomii wampira względem człowieka, stosując rozróżnienie układów anatomicznych jak u ludzi. Zaznacz różnice oraz podobieństwa. Odnieś się także do rozbieżności w podaniach oraz zastanów się z czego one wynikają. Spróbuj w swojej pracy wskazać także najpewniejszy obraz wampirzej anatomii, jeśli w jakimś zakresie jest to możliwe, bazując na podaniach dominujących.

Temat nr 2.

Elżbieta Batory - czy naprawdę była wampirem? Analizując postać i życiorys E. Batory, spróbuj odpowiedzieć na zadane powyżej pytanie. Weź pod uwagę realia historyczne, w jakich żyła omawiana postać oraz wszelkie znane nam podania na jej temat. Zastanów się w swojej pracy także nad tym, czy oskarżenia o wampiryzm w ludowości zawsze były słuszne.

Temat nr 3.

Pan i władca. W swojej pracy rozważ hierarchizację społeczności wampirzej, wskaż jej podstawy oraz źródło, a także oceń słuszność istnienia stosunku zależności pomiędzy członkami gatunku. Temat rozważ także w odniesieniu do tego, czy wampiry powinny mieć podstawowe wolności i czy hierarchizacja takowych w jakichś sposób nie narusza. Proszę o wzięcie pod uwagę wampirzych tradycji w swojej pracy.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Elizabeth Pulze

Sowa: elizabeth.pulze@interia.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Wpływ starożytnych kultur na współczesne rytuały. Napisz esej, w którym wskażesz wpływ rytuałów odprawianych przez starożytne cywilizacje na te odprawiane współcześnie. Określ, jak wiele praktyk kiedyś uznawanych za zwyczajne, obecnie nie miałyby racji bytu i uzasadnij, dlaczego tak jest.

Temat nr 2.

Gdyby świat miał się skończyć… czyli współczesne przedstawienie azteckiego mitu, w którym opisany byłby koniec świata. Wymagane jest wyraźne uzasadnienie, dlaczego tak się stało i w jaki sposób świat, który znamy, przestanie istnieć.

Temat nr 3.

Satanizm a reszta świata. Napisz rozprawkę, w której uargumentujesz, czy opinia, którą cieszy się satanizm, jest słuszna czy nie. Odnieś się do omawianych rytuałów oraz rytuałów spoza sfery satanizmu, które wskażą różnice lub podobieństwa między nimi.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Emerald Harlequin

Sowa: emharlequin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Wpływ karmy na życie człowieka. W swojej pracy opisz zjawisko karmy - skąd lub z czego się wywodzi, czego dotyczy, czym jest. Podaj przykłady oddziaływania karmy na życie człowieka. Wyjaśnij, czym jest dług karmiczny, posługując się przykładami.

Temat nr 2.

Kompatybilność znaków zodiaku. Porównaj zgodność znaków zodiaku w astrologii zachodniej i chińskiej lub wedyjskiej. W swojej pracy zawrzyj także dogłębny opis cech każdego ze znaków i argumentację nadanej przez siebie zgodności.

Temat nr 3.

Wróżbiarstwo w Starożytności, a współcześnie. Porównaj wróżbiarstwo w Starożytności ze współczesnym w wybranych przez siebie aspektach. W swojej pracy możesz poruszyć np. ewolucję technik, przedmioty używane dawniej, a obecnie, przedmioty, których używa się do dziś, rolę wróżbiarstwa, cel. W przypadku porównywania technik mile widziany będzie ich opis - na czym polegały, czego się przy nich używało (a może używa do dziś).


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • obecność akapitów
 • interlinia 1.5 (proszę ustawić);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magiczna Trójca. Napisz pracę, w której opiszesz próby/procesy kształtowania podziałów magii na przestrzeni lat. Swoje spostrzeżenia odnieś do współczesnych podziałów magii, wskazując na różnice i/lub podobieństwa, W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 2.

Różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Powołując się na najważniejsze prawo różdżki, opisz ją (różdżkę) jako obiekt, który posiada własną psychikę. Powołaj się na odpowiednie zjawiska oraz sytuacje z sagi "Harry Potter", które dokładnie wskazują na to, że różdżka "myśli" lub "czuje". W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwym jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Na co powinniśmy zwracać uwagę, gdy chcemy tego dokonać? Rozważ zadaną problematykę na podstawie przytoczonych przez siebie sytuacji. Pamiętaj, aby posługiwać się odpowiednią terminologią. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.


ZIELARSTWO [do 15.03]

prof. Aiden Grimshaw

Sowa: aidengrimshaw0@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12;
 • minimum 2 strony A4;
 • obecność akapitów, bibliografii;
 • justowanie tekstu;
 • praca w formacie .pdf

Temat nr 1.

Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna. Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

Temat nr 2.

Rośliny alimentacyjne - wykorzystywanie w żywieniu i kuchni. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny alimentacyjnej oraz ich przykłady ze świata magii;
 • rys historyczny;
 • pierwszy podział wraz z kolejnymi modyfikacjami;
 • przykłady roślin (co najmniej 3) wraz z charakterystyką, z których wykorzystujemy następujące części w kuchni: owoce, nasiona, kłącza i korzenie i liście;
 • krótkie rozważania na temat "Jakie znaczenie mają rośliny alimentacyjne w szeroko rozumianej kuchni i żywieniu"

Temat nr 3.

Rośliny transgeniczne i ich wpływ na życie ludzi. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny transgenicznej wraz z procesem ich uzyskiwania;
 • rys historyczny;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie występuje uprawa tego typu roślin;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie nie występuje uprawa tego typu roślin wraz z krótką informacją, dlaczego nie wszędzie widoczna jest uprawa roślin transgranicznych;
 • wady i zalety tych roślin;
 • krótki rozważanie na temat "Czy rośliny transgeniczne mają duży wpływ na życie człowieka?"

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XLV rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 14.03.2021 roku, do godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 15.03.2021 roku, do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Lou Rossen

Sowa: lou.rossen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1.5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5; justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • bibliografia (nie wlicza się w obszerność pracy)

Temat nr 1.

Czy ludzkość ma szansę na kolonizację na innej planecie? W swojej pracy należy się zastanowić nad możliwością kolonizacji i uwzględnić, jakie warunki by musiały panować na danej planecie, jaki sprzęt musiałby istnieć, aby się tam dostać. Omówić wybraną przez siebie potencjalną planetę i uwzględnić, ile zajęłaby podróż na nią.

Temat nr 2.

Wenus jako bliźniacza planeta Ziemi. Udowodnij, że Wenus jest bliźniaczką naszej planety. W swojej pracy uwzględnij podstawowe parametry zarówno Wenus, jak i Ziemi (obieg, wielkość, masa, itp.) oraz bardziej szczegółową charakterystykę Wenus.

Temat nr 3.

Mgławica a galaktyka. Dokonaj porównania mgławicy i galaktyki - opisz, czym się różnią, jakie są ich podobieństwa. Uwzględnij też ich rodzaje i historię.


CZARNA MAGIA

prof. Nicole de Mortier

Sowa: nicoledemortier24@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

W ogniu stosów. Przeanalizuj sytuacje kobiet w średniowieczu oraz stosunek kościoła do wiedzy. W swojej pracy uwzględnij system udowadniania win czarownicom oraz czarodziejom.

Temat nr 2.

Czarna magia w serii i kulturze. Odwołując się do serii "Harry Potter" oraz innych tekstów kultury opisz postrzeganie czarnej magii.

Temat nr 3.

Śmierć w kulturach. Opisz jak postrzegana jest śmierć w różnych kulturach i wiarach, odwołaj się do kultów śmierci.


ELIKSIRY

prof. Maria B. Salvatore

Sowa: blair.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Eliksiry miłosne i ich wpływ na człowieka. Napisz esej, w którym poruszysz temat wpływ eliksirów miłosnych na psychikę człowieka oraz jego postępowanie. W pracy uwzględnij możliwe zagrożenia i korzyści.

Temat nr 2.

Eliksiry w kulturze. Napisz esej, w którym przedstawiasz występowanie eliksirów w mugolskiej kulturze. Opisz jak są przedstawiane, ich zastosowania oraz podaj i opisz co najmniej trzy przykłady z literatury bądź filmu.

Temat nr 3.

Eliksiry w historii. Napisz esej, w którym opiszesz jak ważne wydarzenia mugolskiej historii wpłynęły na rozwój i rozpowszechnienie się Eliksirów. Przedstaw jakie zastosowanie miały w starożytności a jakie współcześnie. W pracy uwzględnij co najmniej trzy zdarzenia.


HISTORIA MAGII

prof. Nicolas Cane

Sowa: niicolas.cane@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • interlinia 1,5;
 • justowanie wcięcia akapitów

Temat nr 1.

Przyczyny I i II wojny czarodziejów oraz ich skutki dla społeczności czarodziejskiej. Przedstaw wydarzenia/zjawiska, które doprowadziły do konfliktów w ramach I i II wojny czarodziejów. Opisz główne starcia, a także ich skutki, zmiany w życiu społeczności czarodziejów.

Temat nr 2.

Magiczne rządy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opisz historię, sposób działania, a także scharakteryzuj funkcjonowanie Brytyjskiego Ministerstwa Magii oraz MACUSY, wykazując różnice pomiędzy nimi, a także pomiędzy funkcjonowaniem czarodziejskich społeczności w obu krajach (można odnieść się chociażby do różnych konfliktów, z którymi instytucje musiały sobie radzić).

Temat nr 3.

Historia Horkruksów - droga do nieśmiertelności. Voldemort chciał zyskać nieśmiertelność, tworząc horkruksy. Przeanalizuj je, w szczególności skupiając się na historii ich tworzenia oraz zniszczenia, scharakteryzuj je oraz opisz ich rolę i wpływ na losy czarodziejskiego świata.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Vivienne Cervantes

Sowa: prof.cervvantes@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .odt/.pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magia w świecie mugoli. Przedstaw dowolne magiczne miejsce i jego historię, z uwzględnieniem zjawisk paranormalnych.

Temat nr 2.

Subkultura mugoli. Scharakteryzuj co najmniej trzy wybrane mugolskie subkultury. Czy mają one wpływ na ludzi oraz ich dojrzewanie? Swoją odpowiedź uzasadnij

Temat nr 3.

Czarownice i czarodzieje w kulturze mugolskiej. Przedstaw obraz czarodziejów i czarownic w kulturze na przykładzie co najmniej dwóch tekstów kultury.


NUMEROLOGIA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Przygotuj i zinterpretuj diament życia dla Ronalda Weasley'a urodzonego 01.03.1980 r.

Temat nr 2.

Przygotuj i zinterpretuj kwadrat numerologiczny oraz wykonaj analizę gematrikonu (osobno dla imienia i nazwiska) Molly Weasley urodzonej 30.10.1949 r.

Temat nr 3.

Przygotuj i zinterpretuj portret numerologiczny (wibracja urodzenia, wibracja imienia i nazwiska, wibracja podpisu, wibracja temperamentu) dla Percy'ego Weasley'a urodzonego 22.08.1976 r. Podpis Percy'ego to PWeasley.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Świat wilkołaków. Przeanalizuj zachowania społeczności wilkołaczej, biorąc pod uwagę czynniki i wydarzenia historyczne oraz inne wybrane źródła. Na podstawie sagi Rowling spróbuj rozważyć, czy wilkołacza społeczność w ogóle istnieje w świecie magii. Przeanalizuj także stosunki wewnętrzne i zewnętrzne, jakie mogą występować pomiędzy wilkołakami.

Temat nr 2.

Patronus - chronimy czy bronimy? Rozważ na podstawie zaklęcia Patronusa jego możliwe dwa aspekty - ochronny i obronny. Spróbuj wskazać także aspekt dominujący, jeśli jest to możliwe. W swojej pracy zastanów się także nad genezą Patronusa i jego formami (cielesną i bezkształtną).

Temat nr 3.

Bazyliszek i akromantula - zarzut czarnomagiczności. Przeanalizuj bazyliszka i akromantulę, opisując ich najważniejsze cechy i historię obu gatunków stworzeń magicznych. Następnie rozważ, czy nazywanie tych stworzeń „czarnomagicznymi” jest słuszne. Wskaż argumenty za oraz przeciw. W pracy opowiedz się za jednym z poglądów.


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Naija Kamalasundari

Sowa: kamalasundarinaija@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka: Times New Roman;
 • rozmiar czcionki: 12;
 • format: .pdf

Temat nr 1.

W magicznej ptaszarni - praca powinna zawierać:

 • krótką charakterystykę gromady ptaków
 • wybrane min. 5 gatunków magicznych ptaków wraz z charakterystyką i wymaganiami bytowania, jakie należy im zapewnić
 • charakterystykę "surowców", które możemy zyskać od tych stworzeń wraz z ich wykorzystaniem
 • opis trudności wynikających z hodowli ptaków w porównaniu z innymi stworzeniami

Temat nr 2.

Magiczne hybrydy i łączenie międzygatunkowe - praca powinna zawierać:

 • definicję hybrydy oraz ich przykłady ze świata mugoli
 • charakterystykę min. 3 wybranych gatunków hybrydowych świata magii
 • szczegółową charakterystykę przyczajacza, a także niebezpieczeństwa, które niesie kontakt z tym stworzeniem
 • krótkie rozważania na temat "Czy konieczne jest tworzenie hybryd lub nowych gatunków oraz z jakimi skutkami może się ono wiązać?"

Temat nr 3.

W obliczu śmierci - niebezpieczne stworzenia. Praca powinna zawierać:

 • informacje na temat klasyfikacji MM wraz z krótkim rysem historycznym (szczególnie oznaczenia XXXXX)
 • charakterystykę min. 3 gatunków niebezpiecznych, z wyszczególnieniem powodowanych zagrożeń i warunkami, które musi spełnić magizoolog podczas pracy z nimi
 • przykłady udomowienia stworzeń niebezpiecznych wraz z krótkim opisem

STAROŻYTNE RUNY

prof. Sunniva Sorensen

Sowa: sunnivalykke@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

Koniec świata jaki znamy. Porównaj Ragnarok z wizją końca świata z innego tekstu kultury (np. Apokalipsy św. Jana) - w swojej pracy przedstaw zarówno podobieństwa jak i różnice między wizjami.

Temat nr 2.

Różnorodność zabytków runicznych. Przedstaw, korzystając z dowolnych przykładów (każdy charakteryzując), różnorodność zabytków runicznych (przykładowe „kategorie” to np.: obiekty architektoniczne, kamienie runiczne, przedmioty codziennego użytku, kultura i sztuka).

Temat nr 3.

Runy i ich powiązania z innymi dziedzinami magii. Przedstaw powiązania run z innymi dziedzinami magii: wróżbiarstwem oraz numerologią + przynajmniej jedną inną (wybraną przez Ciebie) dziedziną.


TRANSMUTACJA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tegonależy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

Temat nr 2.

Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie oraz podać przykłady takich zamian, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

Temat nr 3.

O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


WAMPIROLOGIA

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Człowiek a wampir. Dokonaj szczegółowej analizy anatomii wampira względem człowieka, stosując rozróżnienie układów anatomicznych jak u ludzi. Zaznacz różnice oraz podobieństwa. Odnieś się także do rozbieżności w podaniach oraz zastanów się z czego one wynikają. Spróbuj w swojej pracy wskazać także najpewniejszy obraz wampirzej anatomii, jeśli w jakimś zakresie jest to możliwe, bazując na podaniach dominujących.

Temat nr 2.

Elżbieta Batory - czy naprawdę była wampirem? Analizując postać i życiorys E. Batory, spróbuj odpowiedzieć na zadane powyżej pytanie. Weź pod uwagę realia historyczne, w jakich żyła omawiana postać oraz wszelkie znane nam podania na jej temat. Zastanów się w swojej pracy także nad tym, czy oskarżenia o wampiryzm w ludowości zawsze były słuszne.

Temat nr 3.

Pan i władca. W swojej pracy rozważ hierarchizację społeczności wampirzej, wskaż jej podstawy oraz źródło, a także oceń słuszność istnienia stosunku zależności pomiędzy członkami gatunku. Temat rozważ także w odniesieniu do tego, czy wampiry powinny mieć podstawowe wolności i czy hierarchizacja takowych w jakichś sposób nie narusza. Proszę o wzięcie pod uwagę wampirzych tradycji w swojej pracy.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Elizabeth Pulze

Sowa: elizabeth.pulze@interia.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Wpływ starożytnych kultur na współczesne rytuały. Napisz esej, w którym wskażesz wpływ rytuałów odprawianych przez starożytne cywilizacje na te odprawiane współcześnie. Określ, jak wiele praktyk kiedyś uznawanych za zwyczajne, obecnie nie miałyby racji bytu i uzasadnij, dlaczego tak jest.

Temat nr 2.

Gdyby świat miał się skończyć… czyli współczesne przedstawienie azteckiego mitu, w którym opisany byłby koniec świata. Wymagane jest wyraźne uzasadnienie, dlaczego tak się stało i w jaki sposób świat, który znamy, przestanie istnieć.

Temat nr 3.

Satanizm a reszta świata. Napisz rozprawkę, w której uargumentujesz, czy opinia, którą cieszy się satanizm, jest słuszna czy nie. Odnieś się do omawianych rytuałów oraz rytuałów spoza sfery satanizmu, które wskażą różnice lub podobieństwa między nimi.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Emerald Harlequin

Sowa: emharlequin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Wpływ karmy na życie człowieka. W swojej pracy opisz zjawisko karmy - skąd lub z czego się wywodzi, czego dotyczy, czym jest. Podaj przykłady oddziaływania karmy na życie człowieka. Wyjaśnij, czym jest dług karmiczny, posługując się przykładami.

Temat nr 2.

Kompatybilność znaków zodiaku. Porównaj zgodność znaków zodiaku w astrologii zachodniej i chińskiej lub wedyjskiej. W swojej pracy zawrzyj także dogłębny opis cech każdego ze znaków i argumentację nadanej przez siebie zgodności.

Temat nr 3.

Wróżbiarstwo w Starożytności, a współcześnie. Porównaj wróżbiarstwo w Starożytności ze współczesnym w wybranych przez siebie aspektach. W swojej pracy możesz poruszyć np. ewolucję technik, przedmioty używane dawniej, a obecnie, przedmioty, których używa się do dziś, rolę wróżbiarstwa, cel. W przypadku porównywania technik mile widziany będzie ich opis - na czym polegały, czego się przy nich używało (a może używa do dziś).


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • obecność akapitów
 • interlinia 1.5 (proszę ustawić);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magiczna Trójca. Napisz pracę, w której opiszesz próby/procesy kształtowania podziałów magii na przestrzeni lat. Swoje spostrzeżenia odnieś do współczesnych podziałów magii, wskazując na różnice i/lub podobieństwa, W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 2.

Różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Powołując się na najważniejsze prawo różdżki, opisz ją (różdżkę) jako obiekt, który posiada własną psychikę. Powołaj się na odpowiednie zjawiska oraz sytuacje z sagi "Harry Potter", które dokładnie wskazują na to, że różdżka "myśli" lub "czuje". W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwym jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Na co powinniśmy zwracać uwagę, gdy chcemy tego dokonać? Rozważ zadaną problematykę na podstawie przytoczonych przez siebie sytuacji. Pamiętaj, aby posługiwać się odpowiednią terminologią. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.


ZIELARSTWO [do 15.03]

prof. Aiden Grimshaw

Sowa: aidengrimshaw0@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12;
 • minimum 2 strony A4;
 • obecność akapitów, bibliografii;
 • justowanie tekstu;
 • praca w formacie .pdf

Temat nr 1.

Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna. Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

Temat nr 2.

Rośliny alimentacyjne - wykorzystywanie w żywieniu i kuchni. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny alimentacyjnej oraz ich przykłady ze świata magii;
 • rys historyczny;
 • pierwszy podział wraz z kolejnymi modyfikacjami;
 • przykłady roślin (co najmniej 3) wraz z charakterystyką, z których wykorzystujemy następujące części w kuchni: owoce, nasiona, kłącza i korzenie i liście;
 • krótkie rozważania na temat "Jakie znaczenie mają rośliny alimentacyjne w szeroko rozumianej kuchni i żywieniu"

Temat nr 3.

Rośliny transgeniczne i ich wpływ na życie ludzi. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny transgenicznej wraz z procesem ich uzyskiwania;
 • rys historyczny;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie występuje uprawa tego typu roślin;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie nie występuje uprawa tego typu roślin wraz z krótką informacją, dlaczego nie wszędzie widoczna jest uprawa roślin transgranicznych;
 • wady i zalety tych roślin;
 • krótki rozważanie na temat "Czy rośliny transgeniczne mają duży wpływ na życie człowieka?"

18:40-19:15

OPCM

wh_sala_1

19:20-19:55

Transmutacja

wh_sala_1

18:00-18:35

OPCM

wh_sala_2

18:40-19:15

Transmutacja

wh_sala_2

19:20-19:55

Starożytne runy

wh_wieza_polnocna

20:00-20:35

Starożytne runy

wh_wieza_polnocna

20:40-21:15

Wróżbiarstwo

wh_wieza_polnocna

21:20-21:55

Latanie dla Zaawansowanych

wh_stadion

17:20 - 17:55

Eliksiry*

wh_lochy

18:00-18:35

Eliksiry*

wh_lochy

18:40-19:15

Wróżbiarstwo

wh_sala_3

19:20-19:55

Wróżbiarstwo

wh_sala_3

20:00-20:35

Transmutacja

wh_sala_3

20:40-21:15

Transmutacja

wh_sala_3

21:20-21:55

Latanie dla Zaawansowanych

wh_stadion

Najlepsi uczniowie:

Rika Vitani 2105 pkt
Dominika Gerbech 1703 pkt
Alice Jackson 1650 pkt
Layla Raelly 1218 pkt
Mary Rivers 1208 pkt

Opiekun: prof. Elizabeth Pulze

Prefekt: Dominika Gerbech

Prefekt: Mary Rivers

Kapitan: Layla Raelly

Specjalista: Sandip Wright

Prefekt naczelny: Rika Vitani


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Hanna Moore 2303 pkt
Louri Kerrigan 2135 pkt
Evelyn Kerrigan 1993 pkt
Kasumi Sakura 1449 pkt
Robin Ondori 1223 pkt

Opiekun: prof. Maria B. Salvatore

Prefekt: Evelyn Kerrigan

Prefekt: Oligator Seasky

Kapitan: Louri Kerrigan

Specjalista: Hanna Moore


zobacz więcej

Najnowszy numer Kleksa już JEST!

Red. naczelny: Arsen McGreen

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: ZAMKNIĘTY


zobacz więcej

© 2005-2020 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.