Uczniów

Gryffindor

145

Hufflepuff

146

Ravenclaw

100

Slytherin

160

Ogółem

551

W rezerwie

16
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Nicole Sketch 3157 pkt
  Alex McCourtney 3066 pkt
  Renée Parker 2794 pkt
  Paola Quinn 2174 pkt
  Kassandra Grimshaw 1748 pkt

  Opiekun: prof. Naija Kamalasundari

  Prefekt: Nicole Sketch

  Prefekt: Renée Parker

  Kapitan: Miriam McGreen

  Specjalista: Alex McCourtney


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Sky Pulsatilla 7988 pkt
  Lou Rossen 5886 pkt
  Jasper Willow 3244 pkt
  Vanessa Smith 1573 pkt
  Blanca Toulouse 1064 pkt

  Opiekun: prof. Jasper McCarthy

  Prefekt: Jasper Willow

  Prefekt: Lou Rossen

  Kapitan: Abbigail Smith

  Specjalista: Jasper Willow

  Prefekt naczelny: Sky Pulsatilla


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  145

  Hufflepuff

  146

  Ravenclaw

  100

  Slytherin

  160

  Ogółem

  551

  W rezerwie

  16
  Wyszukaj ucznia:

  W każdym pokoju czatowym Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha zakazuje się:

  1. Emotikon:
   • zbyt dużej ilości w krótkim odstępie czasu (do godziny 22:00),
   • o charakterze erotycznym, czyli przedstawiające czynności seksualne i ludzką nagość (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  2. Spamowania:
   • za spamowanie rozumie się wysyłanie niepotrzebnych lub niechcianych wiadomości w zbyt dużej ilości,
   • za floodowanie rozumie się wysyłanie zbyt wielu wiadomości o tej samej lub bardzo podobnej treści przez jednego użytkownika,
   • notoryczne używanie wielkich liter tzw. caps locka.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  3. Wulgaryzmów:
   • wyrazy powszechnie uważane za wulgarne - w przypadku kontrowersyjnych kwestii decydującą rolę ma sjp.pwn.pl [KLIK] (do godziny 22:00),
   • wulgaryzmy zakamuflowane poprzez literówki oraz inne znaki (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  4. Wyzwisk:
   • zakazuje się wyzwisk innych użytkowników, głoszenie haseł nienawiści ze względu na odmienność polityczną, religijną, rasową, etniczną, kulturową czy seksualną,
   • zakazuje się używania wyzwisk zakamuflowanych poprzez literówki oraz inne znaki,
   • przez wyzywanie innych użytkowników rozumie się wypowiadanie treści mających na celu zdyskredytować daną osobę lub takich o pejoratywnym tj. negatywnym wydźwięku,
   • za notoryczne obrażanie użytkownicy chatu mają możliwość zgłoszenia sprawy do Dyrekcji, która rozwiąże tę kwestię we własnym zakresie.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei. Podpunkt D stosowany indywidualnie):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban).
   4. zgłoszenie sprawy do Dyrekcji (kara we własnym zakresie).
  5. Nadużywania funkcji operatora:
   • bezpodstawne kopanie (tzw. kick) i banowanie użytkowników,
   • bezpodstawne zmienianie treści tematu chatowego,
   • bezpodstawne zmienianie kolorów innych użytkowników chatu bez ich wyraźnej zgody,
   • osoba banująca ma obowiązek podać powód bana - kiedy powód jest niewystarczający, inny operator ma prawo zgłosić taką sytuację do Dyrekcji, która podejmie decyzję o zdjęciu lub utrzymaniu nałożonego bana,
   • ban nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć wyłącznie Dyrekcja - inny operator może to zrobić tylko wtedy, kiedy otrzyma zgodę od Dyrektora,
   • status "Operator" nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć tylko Dyrekcja,
   • status "Operator" ma prawo nadawać wyłącznie Dyrekcja lub inny pełny operator po uzgodnieniu z Dyrekcją i uzyskaniu jej aprobaty,
   • Operatorzy, którzy nie zareagowali na notoryczne przewinienia w salach szkolnych, tj. nie stosowali się do ww. regulaminu, tracą funkcję operatora na 24h. Wyjątkiem są osoby, które w danej chwili były z daleka od komputera, co mogą potwierdzić z loga wcześniejszym włączeniem trybu AWAY. Jeśli użytkownik podczas trybu AWAY będzie prowadził dalszą konwersację, status AWAY nie będzie brany pod uwagę.

   Przewidywane kary (nakładane wybiórczo, w zależności od przewinienia):

   1. zabranie funkcji operatora na 24h,
   2. notoryczne nadużywanie funkcji operatora będzie karane dłuższym zawieszeniem w prawach operatora na co najmniej 48h.
  6. Nadużywania powitań:
   • niedozwolone jest posiadanie powitań na nicki profesorskie,
   • w czasie lekcji uczniowie mają prawo do ustawiania powitań wyświetlanych na lekcji, jeśli zezwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję. Nauczyciel ma obowiązek poinformować na pierwszych lekcjach uczniów o swoich zasadach dotyczących przeszkadzania na zajęciach.

   Operatorzy mają prawo we własnym zakresie nakazać zdjęcie powitania, jeśli uznają je za spam.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban),
   4. za notoryczne łamanie powyższego punktu zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban) i -30 do RD (uczeń) lub -3 do RN (nauczyciel).

  W przypadku recydywy tj. nagminnego łamania (po raz kolejny) tego regulaminu, Operatorzy mają prawo pomijać w karaniu ostrzeżenie i nadawać jako pierwszą karę opuszczenie sali (tj. kick lub ban).

  Dyrekcja ma prawo stosować kary na zasadzie precedensów w przypadkach nieujętych w ww. regulaminie.

  Kary w punktach 1-4 sumują się tj. otrzymanie ostrzeżenia za jeden złamany punkt skutkuje otrzymaniem tzw. kicka za złamanie kolejnego dowolnego punktu.

  Kary w punkcie 5 nadawane mogą być wyłącznie przez Dyrekcję, a wszelkie nadużycia powinny być zgłaszane poprzez sowę (mail), kominek (gg) lub mugolskim urządzeniem (telefon).

  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w ww. regulaminie.

  W każdym pokoju czatowym Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha zakazuje się:

  1. Emotikon:
   • zbyt dużej ilości w krótkim odstępie czasu (do godziny 22:00),
   • o charakterze erotycznym, czyli przedstawiające czynności seksualne i ludzką nagość (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  2. Spamowania:
   • za spamowanie rozumie się wysyłanie niepotrzebnych lub niechcianych wiadomości w zbyt dużej ilości,
   • za floodowanie rozumie się wysyłanie zbyt wielu wiadomości o tej samej lub bardzo podobnej treści przez jednego użytkownika,
   • notoryczne używanie wielkich liter tzw. caps locka.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  3. Wulgaryzmów:
   • wyrazy powszechnie uważane za wulgarne - w przypadku kontrowersyjnych kwestii decydującą rolę ma sjp.pwn.pl [KLIK] (do godziny 22:00),
   • wulgaryzmy zakamuflowane poprzez literówki oraz inne znaki (do godziny 22:00).

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban).
  4. Wyzwisk:
   • zakazuje się wyzwisk innych użytkowników, głoszenie haseł nienawiści ze względu na odmienność polityczną, religijną, rasową, etniczną, kulturową czy seksualną,
   • zakazuje się używania wyzwisk zakamuflowanych poprzez literówki oraz inne znaki,
   • przez wyzywanie innych użytkowników rozumie się wypowiadanie treści mających na celu zdyskredytować daną osobę lub takich o pejoratywnym tj. negatywnym wydźwięku,
   • za notoryczne obrażanie użytkownicy chatu mają możliwość zgłoszenia sprawy do Dyrekcji, która rozwiąże tę kwestię we własnym zakresie.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei. Podpunkt D stosowany indywidualnie):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban).
   4. zgłoszenie sprawy do Dyrekcji (kara we własnym zakresie).
  5. Nadużywania funkcji operatora:
   • bezpodstawne kopanie (tzw. kick) i banowanie użytkowników,
   • bezpodstawne zmienianie treści tematu chatowego,
   • bezpodstawne zmienianie kolorów innych użytkowników chatu bez ich wyraźnej zgody,
   • osoba banująca ma obowiązek podać powód bana - kiedy powód jest niewystarczający, inny operator ma prawo zgłosić taką sytuację do Dyrekcji, która podejmie decyzję o zdjęciu lub utrzymaniu nałożonego bana,
   • ban nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć wyłącznie Dyrekcja - inny operator może to zrobić tylko wtedy, kiedy otrzyma zgodę od Dyrektora,
   • status "Operator" nadany przez Dyrekcję ma prawo zdjąć tylko Dyrekcja,
   • status "Operator" ma prawo nadawać wyłącznie Dyrekcja lub inny pełny operator po uzgodnieniu z Dyrekcją i uzyskaniu jej aprobaty,
   • Operatorzy, którzy nie zareagowali na notoryczne przewinienia w salach szkolnych, tj. nie stosowali się do ww. regulaminu, tracą funkcję operatora na 24h. Wyjątkiem są osoby, które w danej chwili były z daleka od komputera, co mogą potwierdzić z loga wcześniejszym włączeniem trybu AWAY. Jeśli użytkownik podczas trybu AWAY będzie prowadził dalszą konwersację, status AWAY nie będzie brany pod uwagę.

   Przewidywane kary (nakładane wybiórczo, w zależności od przewinienia):

   1. zabranie funkcji operatora na 24h,
   2. notoryczne nadużywanie funkcji operatora będzie karane dłuższym zawieszeniem w prawach operatora na co najmniej 48h.
  6. Nadużywania powitań:
   • niedozwolone jest posiadanie powitań na nicki profesorskie,
   • w czasie lekcji uczniowie mają prawo do ustawiania powitań wyświetlanych na lekcji, jeśli zezwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję. Nauczyciel ma obowiązek poinformować na pierwszych lekcjach uczniów o swoich zasadach dotyczących przeszkadzania na zajęciach.

   Operatorzy mają prawo we własnym zakresie nakazać zdjęcie powitania, jeśli uznają je za spam.

   Przewidywane kary (nakładane kolejno, począwszy od pierwszej z kolei):

   1. ostrzeżenie przez operatora,
   2. opuszczenie sali (tzw. kick)
   3. zakaz wstępu do sali na 15 minut (tzw. ban),
   4. za notoryczne łamanie powyższego punktu zakaz wstępu do sali na 30 minut (tzw. ban) i -30 do RD (uczeń) lub -3 do RN (nauczyciel).

  W przypadku recydywy tj. nagminnego łamania (po raz kolejny) tego regulaminu, Operatorzy mają prawo pomijać w karaniu ostrzeżenie i nadawać jako pierwszą karę opuszczenie sali (tj. kick lub ban).

  Dyrekcja ma prawo stosować kary na zasadzie precedensów w przypadkach nieujętych w ww. regulaminie.

  Kary w punktach 1-4 sumują się tj. otrzymanie ostrzeżenia za jeden złamany punkt skutkuje otrzymaniem tzw. kicka za złamanie kolejnego dowolnego punktu.

  Kary w punkcie 5 nadawane mogą być wyłącznie przez Dyrekcję, a wszelkie nadużycia powinny być zgłaszane poprzez sowę (mail), kominek (gg) lub mugolskim urządzeniem (telefon).

  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w ww. regulaminie.

  Najlepsi uczniowie:

  Emerald Harlequin 2548 pkt
  Noelia Murphy 996 pkt
  Gabriel Lazzarus 648 pkt
  Nomatorre Dreamfant 643 pkt
  Dominica Davies 309 pkt

  Opiekun: prof. Nicolas Cane

  Prefekt: Dominica Davies

  Prefekt: Noelia Murphy

  Kapitan: Oliver Black

  Specjalista: Nomatorre Dreamfant

  Prefekt naczelny: Emerald Harlequin


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Marina Athertone 5139 pkt
  Vanessa Vess 4129 pkt
  Hanna Moore 3856 pkt
  Scarlett Spider 3332 pkt
  Mare Palvin 1852 pkt

  Opiekun: prof. Nicole de Mortier

  Prefekt: Marina Athertone

  Prefekt: Vivienne Cervantes

  Kapitan: Vanessa Vess

  Specjalista: Hanna Moore


  zobacz więcej

   Najnowszy numer Kleksa już x 2020 r.!

   Red. naczelny: Arsen McGreen

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: ZAMKNIĘTY


   zobacz więcej

   © 2005-2020 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.