Uczniów

Gryffindor

5

Hufflepuff

3

Ravenclaw

4

Slytherin

7

Ogółem

19

W rezerwie

21
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: .


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  5

  Hufflepuff

  3

  Ravenclaw

  4

  Slytherin

  7

  Ogółem

  19

  W rezerwie

  21
  Wyszukaj ucznia:

  PUNKTACJA DODATNIA

  1. Aktywny udział w imprezach szkolnych o dużej randze:
   • 1-5 plusów
  2. Obróbka graficzna strony:
   • 1-15 plusów
  3. Pomoc finansowa na rzecz szkoły:
   • 1-3 plusy
  4. Poprawna opieka nad domem uczniowskim:
   • 1-3 plusów
  5. Reprezentowanie szkoły w wydarzeniach Świata Magii:
   • 1-5 plusów
  6. Uczestnictwo w Klubie Pojedynków:
   • 1-3 plusów (rok)
  7. Uczestnictwo w Komisji Egzaminacyjnej:
   • 1 plus (maksymalnie 4 plusy w jednej sesji)
  8. Zastępstwo:
   • 1 plus (każda lekcja)
  9. Organizacja konkursu bezmiejscowego:
   • 1 plus
  10. Organizacja olimpiady:
   • 1 plus (etap szkolnej olimpiady)
   • 2 plusy (etap międzyszkolnej olimpiady)
  11. Organizacja zabaw na Wypadzie do Hogsmeade:
   • 1-4 plusów
  12. Organizacja zabaw na Dniu z Kleksem:
   • 1-3 plusy
  13. Redagowanie Kleksa:
   • 1-2 plusy (redaktor)
   • 1-2 plusy (redaktor naczelny)
  14. Zajęcia fakultatywne:
   • 0-1 plus (KP, Numerologia)
   • 0-2 plusy (SLQ)

  PUNKTACJA UJEMNA

  1. Brak uzupełnienia dziennika lekcyjnego:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  2. Działania bez zgody przełożonych:
   • 1-3 minusy
  3. Niedosłanie programu nauczania:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  4. Niedostarczenie pytań na egzamin:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  5. Nieobecność na obowiązkowej Radzie Pedagogicznej bez usprawiedliwienia:
   • 1 minus
  6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na uroczystości szkolnej o dużej randze:
   • 1 minus
  7. Nieprzestrzeganie terminu nałożonego przez Dyrekcję:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  8. Nieprzybycie na lekcję bez usprawiedliwienia:
   • 1 minus
  9. Niewłaściwe korzystanie z funkcji operatora:
   • 1-2 minusy
  10. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych lub końcowych:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  11. Zwłoka z odrabianiem zajęć:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)

  W przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym systemem nagród i kar dyrektor szkoły sam podejmuje decyzję, ile punktów należy dodać/odjąć za określone działanie nauczyciela.

  Powyższe punktacje mogą ulec zmianom.

  PUNKTACJA DODATNIA

  1. Aktywny udział w imprezach szkolnych o dużej randze:
   • 1-5 plusów
  2. Obróbka graficzna strony:
   • 1-15 plusów
  3. Pomoc finansowa na rzecz szkoły:
   • 1-3 plusy
  4. Poprawna opieka nad domem uczniowskim:
   • 1-3 plusów
  5. Reprezentowanie szkoły w wydarzeniach Świata Magii:
   • 1-5 plusów
  6. Uczestnictwo w Klubie Pojedynków:
   • 1-3 plusów (rok)
  7. Uczestnictwo w Komisji Egzaminacyjnej:
   • 1 plus (maksymalnie 4 plusy w jednej sesji)
  8. Zastępstwo:
   • 1 plus (każda lekcja)
  9. Organizacja konkursu bezmiejscowego:
   • 1 plus
  10. Organizacja olimpiady:
   • 1 plus (etap szkolnej olimpiady)
   • 2 plusy (etap międzyszkolnej olimpiady)
  11. Organizacja zabaw na Wypadzie do Hogsmeade:
   • 1-4 plusów
  12. Organizacja zabaw na Dniu z Kleksem:
   • 1-3 plusy
  13. Redagowanie Kleksa:
   • 1-2 plusy (redaktor)
   • 1-2 plusy (redaktor naczelny)
  14. Zajęcia fakultatywne:
   • 0-1 plus (KP, Numerologia)
   • 0-2 plusy (SLQ)

  PUNKTACJA UJEMNA

  1. Brak uzupełnienia dziennika lekcyjnego:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  2. Działania bez zgody przełożonych:
   • 1-3 minusy
  3. Niedosłanie programu nauczania:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  4. Niedostarczenie pytań na egzamin:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  5. Nieobecność na obowiązkowej Radzie Pedagogicznej bez usprawiedliwienia:
   • 1 minus
  6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na uroczystości szkolnej o dużej randze:
   • 1 minus
  7. Nieprzestrzeganie terminu nałożonego przez Dyrekcję:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  8. Nieprzybycie na lekcję bez usprawiedliwienia:
   • 1 minus
  9. Niewłaściwe korzystanie z funkcji operatora:
   • 1-2 minusy
  10. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych lub końcowych:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)
  11. Zwłoka z odrabianiem zajęć:
   • 1 minus (każdy dzień zwłoki)

  W przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym systemem nagród i kar dyrektor szkoły sam podejmuje decyzję, ile punktów należy dodać/odjąć za określone działanie nauczyciela.

  Powyższe punktacje mogą ulec zmianom.

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: .


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

   Najnowszy numer Kleksa już JEST!

   Red. naczelny: Arsen McGreen

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: ZAMKNIĘTY


   zobacz więcej

   © 2005-2020 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.