Uczniów

Gryffindor

115

Hufflepuff

103

Ravenclaw

97

Slytherin

141

Ogółem

456

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Wendy Slinkhard 1208 pkt
Marcin Sokół 1049 pkt
Patricia Wyzan 576 pkt
Tom Snow 406 pkt
Jacob White 400 pkt

Opiekun: Beatrice Sayre (wspomag. Nicole Sketch)

Prefekt: Marcin Sokół

Prefekt: -

Kapitan: -

Specjalista: Loona Greatheart

Prefekt naczelny: Wendy Slinkhard


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Lily Evans 1700 pkt
Nina Verner 1218 pkt
Domi James 1139 pkt
Orsen Collins 753 pkt
Jameslily Potter 713 pkt

Opiekun: Sky Pulsatilla (wspomag. Jasper Willow-McGreen)

Prefekt: Lily Evans

Prefekt: Domi Xdrik

Kapitan: -

Specjalista: Orsen Collins


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

115

Hufflepuff

103

Ravenclaw

97

Slytherin

141

Ogółem

456

W rezerwie

0
Wyszukaj ucznia:

18:40-19:15

OPCM

wh_sala_1

19:20-19:55

Latanie

wh_sala_1

20:00-20:35

Latanie

wh_sala_1

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

18:00-18:35

Czarna Magia

wh_lochy

18:00-18:35

OnMS*

wh_blonia

18:40-19:15

Czarna Magia

wh_lochy

18:40-19:15

OnMS*

wh_blonia

19:20-19:55

Eliksiry

wh_lochy

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

17:20-17:55

Eliksiry*

wh_lochy

18:00-18:35

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

18:40-19:15

WoMMiR

wh_sala_3

19:20-19:55

WoMMiR

wh_sala_3

20:00-20:35

Wampirologia

wh_lochy

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XLV rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 13.06.2021 roku, do godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 14.06.2021 roku, do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Lou Rossen

Sowa: lou.rossen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5; justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • bibliografia (nie wlicza się w obszerność pracy)

Temat nr 1.

Czy ludzkość ma szansę na kolonizację na innej planecie? W swojej pracy należy się zastanowić nad możliwością kolonizacji i uwzględnić, jakie warunki by musiały panować na danej planecie, jaki sprzęt musiałby istnieć, aby się tam dostać. Omówić wybraną przez siebie potencjalną planetę i uwzględnić, ile zajęłaby podróż na nią.

Temat nr 2.

Wenus jako bliźniacza planeta Ziemi. Udowodnij, że Wenus jest bliźniaczką naszej planety. W swojej pracy uwzględnij podstawowe parametry zarówno Wenus, jak i Ziemi (obieg, wielkość, masa, itp.) oraz bardziej szczegółową charakterystykę Wenus.

Temat nr 3.

Ziemia bez Księżyca. Co by się stało, gdyby Ziemia nie miała swojego naturalnego satelity? Napisz wypracowanie, w którym określisz, czy takie zjawisko byłoby możliwe oraz jaki miałoby wpływ na naszą planetę.


CZARNA MAGIA

prof. Nicole de Mortier

Sowa: nicoledemortier24@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

Polowania na czarownice. Opisz w swojej pracy stosunek Kościoła Chrześcijańskiego do czarów w średniowieczu. Odwołaj się do pozycji kobiet w ówczesnym społeczeństwie oraz tego jakimi zajęciami się parały.

Temat nr 2.

Satanizm - filozofia czy wiara? Scharakteryzuj poglądy Kościoła Szatana oraz porównaj utrwalone stereotypy satanistów z obrazem wierzącego z Biblii Szatana.

Temat nr 3.

Pogrzeb - śmierć ostateczna. Opisz zwyczaje pogrzebowe oraz stosunek do śmierci w różnych kulturach i wiarach.


ELIKSIRY

prof. Maria B. Salvatore

Sowa: blair.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Eliksiry miłosne i ich wpływ na człowieka. Napisz esej, w którym poruszysz temat wpływ eliksirów miłosnych na psychikę człowieka oraz jego postępowanie. W pracy uwzględnij możliwe zagrożenia i korzyści.

Temat nr 2.

Eliksiry w kulturze. Napisz esej, w którym przedstawiasz występowanie eliksirów w mugolskiej kulturze. Opisz jak są przedstawiane, ich zastosowania oraz podaj i opisz co najmniej trzy przykłady z literatury bądź filmu.

Temat nr 3.

Eliksiry w historii. Napisz esej, w którym opiszesz jak ważne wydarzenia mugolskiej historii wpłynęły na rozwój i rozpowszechnienie się Eliksirów. Przedstaw jakie zastosowanie miały w starożytności a jakie współcześnie. W pracy uwzględnij co najmniej trzy zdarzenia.


HISTORIA MAGII

prof. Nicolas Cane

Sowa: niicolas.cane@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • interlinia 1,5;
 • justowanie wcięcia akapitów

Temat nr 1.

Przyczyny I i II wojny czarodziejów oraz ich skutki dla społeczności czarodziejskiej. Przedstaw wydarzenia/zjawiska, które doprowadziły do konfliktów w ramach I i II wojny czarodziejów. Opisz główne starcia, a także ich skutki, zmiany w życiu społeczności czarodziejów.

Temat nr 2.

Magiczne rządy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opisz historię, sposób działania, a także scharakteryzuj funkcjonowanie Brytyjskiego Ministerstwa Magii oraz MACUSY, wykazując różnice pomiędzy nimi, a także pomiędzy funkcjonowaniem czarodziejskich społeczności w obu krajach (można odnieść się chociażby do różnych konfliktów, z którymi instytucje musiały sobie radzić).

Temat nr 3.

Historia Horkruksów - droga do nieśmiertelności. Voldemort chciał zyskać nieśmiertelność, tworząc horkruksy. Przeanalizuj je, w szczególności skupiając się na historii ich tworzenia oraz zniszczenia, scharakteryzuj je oraz opisz ich rolę i wpływ na losy czarodziejskiego świata.


NUMEROLOGIA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Przygotuj i zinterpretuj diament życia dla Syriusza Blacka urodzonego 03.11.1959 r.

Temat nr 2.

Przygotuj i zinterpretuj kwadrat numerologiczny oraz wykonaj analizę gematrikonu (osobno dla imienia i nazwiska) Jamesa Pottera urodzonego 27.03.1960 r.

Temat nr 3.

Przygotuj i zinterpretuj portret numerologiczny (wibracja urodzenia, wibracja imienia i nazwiska, wibracja podpisu, wibracja temperamentu) dla Ginewry Molly Potter urodzonej 11.08.1981 r. Podpis Ginny to GPotter.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 300 słów;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .rtf;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Czarnoksiężnik - wnikliwa analiza. Wybierając sobie jednego sławnego czarnoksiężnika (omawianego w trakcie swojej magicznej edukacji), dokonaj szczegółowej analizy jego działań. W pracy, poza krótkim przedstawieniem sylwetki, powinny się znaleźć szczegółowe opisy działań, które nawiązują do czarnej magii wraz z ich wnikliwą analizą pod kątem nauki Obrony przed Czarną Magią (tj. uwzględniając materiał omawiany na zajęciach - odsyłam do programu nauczania). Co więcej, wybierając opisywane elementy działalności czarnoksiężnika, proszę o skontrastowanie ich z możliwą obroną magiczną w stosownym zakresie.
Uwaga: Nie interesują mnie prace będące kopią biografii z źródeł internetowych. Proszę o skupienie się na kilku wybranych faktach i wnikliwej analizie. Należy odszukać i określić dlaczego dany czarnoksiężnik został nim nazwany. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Mile widziane są nawiązania do tematu omawianego w klasie I dot. czarnoksiężnika.
Forma preferowana pracy - esej lub rozprawka argumentacyjna.

Temat nr 2.

Wampir kontra wilkołak. Dokonaj wnikliwej analizy porównawczej społeczności wampirzej oraz wilkołaczej, skupiając się przede wszystkim na ich cechach, zachowaniach, tradycjach (jeśli istnieją). Kryteria porównawcze zostają z grubsza pozostawione do samodzielnego wyboru. Proszę jednak o niepomijanie najważniejszych faktów i informacji. Dodatkowo, przy wyborze tego tematu, należy nawiązać do tradycyjnego nauczania OpCM w Świecie Magii.
Uwaga: Proszę o wykazanie jak największej liczby podobieństw oraz różnic, nie pozostawiając przy tym żadnego elementu bez stosownego komentarza/opisu. Proszę także o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii.
Forma preferowana pracy - esej.

Temat nr 3.

Praktyki białomagiczne w życiu codziennym (ochrona, obrona). Mając na uwadze rozróżnienie aspektów obronnego oraz ochronnego, dokonaj analizy wybranych przez ciebie praktyk białomagicznych, których czarodzieje mogą używać na co dzień. Możesz skupić się na zagadnieniach związanych z tym tematem, które zostały omówione w trakcie twojej magicznej edukacji, ale także możesz wybrać coś nowego.
Uwaga: Pisząc pracę, proszę o założenia w miarę realistyczne. W życiu codziennym nie spotyka się tak łatwo np. dementora, ale opisując odpowiednio okoliczności, można wprowadzić wybrane elementy dla zwiększenia poziomu ciekawości pracy. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii.
Forma preferowana pracy - esej.


STAROŻYTNE RUNY

prof. Aurora Fly

Sowa: fly.aurora97@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • justowanie tekstu;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Mitologia nordycka w kręgu mitologii świata. Porównaj mitologię nordycką z innymi mitologiami. Jakie dostrzegasz pomiędzy nimi różnice, a jakie podobieństwa?.

Temat nr 2.

Pochodzenie run. Przedstaw pochodzenie run uwzględniając legendy oraz inne teorie na ten temat.

Temat nr 3.

Stwórz własny Futhark. Praca powinna zawierać:

 • nazwę Futharku;
 • jego krótką historię;
 • Futhark powinien składać się z minimum 15 symboli;
 • do każdego z symboli należy wykonać ikonografikę, przedstawić nazwę oraz podać znaczenie i symbolikę

TRANSMUTACJA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tegonależy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

Temat nr 2.

Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie oraz podać przykłady takich zamian, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

Temat nr 3.

O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


WAMPIROLOGIA

prof. Renee Parker

Sowa: renee.parker005@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Temat nr 1.

Elżbieta Batory. Przedstaw historię Elżbiety Batory i opisz jej postać. Na tego podstawie dowiedź, czy rzeczywiście była ona wampirem. Weź pod uwagę różne historie o niej krążące, jej dzieciństwo, znajomości, zachowania.

Temat nr 2.

Specjalne zdolności wampirze. Przedstaw kilka specjalnych wampirzych zdolności pod kątem działania. Jeśli jest to możliwe - stwierdź, skąd (z jakich wierzeń) się wywodzą. Zwróć uwagę na to, w jakich źródłach i w jaki sposób się pojawią. W jakich sytuacjach są przydatne wampirom i dlaczego?

Temat nr 3.

Mugolskie metody antywampiryczne. Przedstaw mugolskie metody antywampiryczne stosowane w różnych krajach na świecie. Zwróć uwagę na to, czy były one wykorzystywane tylko na wampirach oraz w jakich okolicznościach ich używano. Dodatkowo, opisz metodę zastosowaną na Elżbiecie Batory. Dlaczego zastosowano akurat taką metodę?


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Elizabeth Pulze

Sowa: elizabeth.pulze@interia.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Czy prawdziwe magiczne miejsca istnieją? Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, które uznaje się za magiczne, nadal posiadają w sobie magię. Rozważ wszystkie za i przeciw, odwołując się do magicznych miejsc i teorii o nich poznanych na zajęciach.

Temat nr 2.

Ofiara podstawą rytuałów. Napisz esej, w którym wskażesz, dlaczego dla Majów i Azteków tak ważne były składane ofiary. Powołaj się na znane Ci przykłady rytuałów charakterystycznych dla tych cywilizacji i uzasadnij, dlaczego wyglądały właśnie w ten sposób.

Temat nr 3.

Rytuały kiedyś a dawniej. Napisz charakterystykę porównawczą, w której wykażesz różnice i podobieństwa pomiędzy rytuałami, które odprawiano w starożytności bądź średniowieczu i obecnie wyszły już z użytku a rytuałami, które odbywają się współcześnie.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Emerald Harlequin

Sowa: emharlequin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Zmiana nastawienia społeczeństwa do dywinatorów na przestrzeni wieków. Opisz, jak traktowali byli wróżbici w starożytności, średniowieczu i współcześnie, popierając swoje argumenty przykładami wróżbitów. W swojej pracy zawrzyj także opis każdej przytoczonej przez siebie postaci i osiągnięć (np. przepowiedni), z których jest znana (jeśli istnieją).

Temat nr 2.

Wpływ negatywnych emocji na wróżby. Oceń, jak negatywne emocje takie jak strach, złość czy niepewność mogą wpływać na końcowy efekt wróżby, popierając swoje zdanie przykładami. Czy możemy zapobiec wpływowi negatywnych emocji? Jeśli tak, podaj przykłady działań, których możemy się w tym celu podjąć. W swojej pracy zawrzyj także rozważania na temat tego, czy podejście człowieka może wpłynąć na jego odczucia.

Temat nr 3.

Różnice w interpretacji. W swojej pracy podejmij się rozważań na temat tego, jak mogą różnić się interpretacje tych samych problemów przez różnych wróżbitów ze względu na niektóre czynniki, np. ich poglądy, sytuacja życiowa. Czy są sytuacje, w których interpretacja komunikatu przez dwóch wróżbitów może, a nawet powinna być taka sama? Swoje argumenty poprzyj przykładami.


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • obecność akapitów
 • interlinia 1.5 (proszę ustawić);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magiczna Trójca. Napisz pracę, w której opiszesz próby/procesy kształtowania podziałów magii na przestrzeni lat. Swoje spostrzeżenia odnieś do współczesnych podziałów magii, wskazując na różnice i/lub podobieństwa. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 2.

Różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Powołując się na najważniejsze prawo różdżki, opisz ją (różdżkę) jako obiekt, który posiada własną psychikę. Powołaj się na odpowiednie zjawiska oraz sytuacje z sagi "Harry Potter", które dokładnie wskazują na to, że różdżka "myśli" lub "czuje". W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwym jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Na co powinniśmy zwracać uwagę, gdy chcemy tego dokonać? Rozważ zadaną problematykę na podstawie przytoczonych przez siebie sytuacji. Pamiętaj, aby posługiwać się odpowiednią terminologią. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.


ZIELARSTWO

prof. Aiden Grimshaw

Sowa: aidengrimshaw0@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12;
 • minimum 2 strony A4;
 • obecność akapitów, bibliografii;
 • justowanie tekstu;
 • praca w formacie .pdf

Temat nr 1.

Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna. Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

Temat nr 2.

Rośliny alimentacyjne - wykorzystywanie w żywieniu i kuchni. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny alimentacyjnej oraz ich przykłady ze świata magii;
 • rys historyczny;
 • pierwszy podział wraz z kolejnymi modyfikacjami;
 • przykłady roślin (co najmniej 3) wraz z charakterystyką, z których wykorzystujemy następujące części w kuchni: owoce, nasiona, kłącza i korzenie i liście;
 • krótkie rozważania na temat "Jakie znaczenie mają rośliny alimentacyjne w szeroko rozumianej kuchni i żywieniu"

Temat nr 3.

Rośliny transgeniczne i ich wpływ na życie ludzi. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny transgenicznej wraz z procesem ich uzyskiwania;
 • rys historyczny;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie występuje uprawa tego typu roślin;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie nie występuje uprawa tego typu roślin wraz z krótką informacją, dlaczego nie wszędzie widoczna jest uprawa roślin transgranicznych;
 • wady i zalety tych roślin;
 • krótki rozważanie na temat "Czy rośliny transgeniczne mają duży wpływ na życie człowieka?"

Tematy egzaminacyjne prac pisemnych
na XLV rok szkolny

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 13.06.2021 roku, do godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 14.06.2021 roku, do godz. 19:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ASTRONOMIA

prof. Lou Rossen

Sowa: lou.rossen@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5; justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • bibliografia (nie wlicza się w obszerność pracy)

Temat nr 1.

Czy ludzkość ma szansę na kolonizację na innej planecie? W swojej pracy należy się zastanowić nad możliwością kolonizacji i uwzględnić, jakie warunki by musiały panować na danej planecie, jaki sprzęt musiałby istnieć, aby się tam dostać. Omówić wybraną przez siebie potencjalną planetę i uwzględnić, ile zajęłaby podróż na nią.

Temat nr 2.

Wenus jako bliźniacza planeta Ziemi. Udowodnij, że Wenus jest bliźniaczką naszej planety. W swojej pracy uwzględnij podstawowe parametry zarówno Wenus, jak i Ziemi (obieg, wielkość, masa, itp.) oraz bardziej szczegółową charakterystykę Wenus.

Temat nr 3.

Ziemia bez Księżyca. Co by się stało, gdyby Ziemia nie miała swojego naturalnego satelity? Napisz wypracowanie, w którym określisz, czy takie zjawisko byłoby możliwe oraz jaki miałoby wpływ na naszą planetę.


CZARNA MAGIA

prof. Nicole de Mortier

Sowa: nicoledemortier24@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • podział tekstu na akapity;
 • justowanie tekstu;
 • bibliografia

Temat nr 1.

Polowania na czarownice. Opisz w swojej pracy stosunek Kościoła Chrześcijańskiego do czarów w średniowieczu. Odwołaj się do pozycji kobiet w ówczesnym społeczeństwie oraz tego jakimi zajęciami się parały.

Temat nr 2.

Satanizm - filozofia czy wiara? Scharakteryzuj poglądy Kościoła Szatana oraz porównaj utrwalone stereotypy satanistów z obrazem wierzącego z Biblii Szatana.

Temat nr 3.

Pogrzeb - śmierć ostateczna. Opisz zwyczaje pogrzebowe oraz stosunek do śmierci w różnych kulturach i wiarach.


ELIKSIRY

prof. Maria B. Salvatore

Sowa: blair.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Eliksiry miłosne i ich wpływ na człowieka. Napisz esej, w którym poruszysz temat wpływ eliksirów miłosnych na psychikę człowieka oraz jego postępowanie. W pracy uwzględnij możliwe zagrożenia i korzyści.

Temat nr 2.

Eliksiry w kulturze. Napisz esej, w którym przedstawiasz występowanie eliksirów w mugolskiej kulturze. Opisz jak są przedstawiane, ich zastosowania oraz podaj i opisz co najmniej trzy przykłady z literatury bądź filmu.

Temat nr 3.

Eliksiry w historii. Napisz esej, w którym opiszesz jak ważne wydarzenia mugolskiej historii wpłynęły na rozwój i rozpowszechnienie się Eliksirów. Przedstaw jakie zastosowanie miały w starożytności a jakie współcześnie. W pracy uwzględnij co najmniej trzy zdarzenia.


HISTORIA MAGII

prof. Nicolas Cane

Sowa: niicolas.cane@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • interlinia 1,5;
 • justowanie wcięcia akapitów

Temat nr 1.

Przyczyny I i II wojny czarodziejów oraz ich skutki dla społeczności czarodziejskiej. Przedstaw wydarzenia/zjawiska, które doprowadziły do konfliktów w ramach I i II wojny czarodziejów. Opisz główne starcia, a także ich skutki, zmiany w życiu społeczności czarodziejów.

Temat nr 2.

Magiczne rządy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opisz historię, sposób działania, a także scharakteryzuj funkcjonowanie Brytyjskiego Ministerstwa Magii oraz MACUSY, wykazując różnice pomiędzy nimi, a także pomiędzy funkcjonowaniem czarodziejskich społeczności w obu krajach (można odnieść się chociażby do różnych konfliktów, z którymi instytucje musiały sobie radzić).

Temat nr 3.

Historia Horkruksów - droga do nieśmiertelności. Voldemort chciał zyskać nieśmiertelność, tworząc horkruksy. Przeanalizuj je, w szczególności skupiając się na historii ich tworzenia oraz zniszczenia, scharakteryzuj je oraz opisz ich rolę i wpływ na losy czarodziejskiego świata.


NUMEROLOGIA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Przygotuj i zinterpretuj diament życia dla Syriusza Blacka urodzonego 03.11.1959 r.

Temat nr 2.

Przygotuj i zinterpretuj kwadrat numerologiczny oraz wykonaj analizę gematrikonu (osobno dla imienia i nazwiska) Jamesa Pottera urodzonego 27.03.1960 r.

Temat nr 3.

Przygotuj i zinterpretuj portret numerologiczny (wibracja urodzenia, wibracja imienia i nazwiska, wibracja podpisu, wibracja temperamentu) dla Ginewry Molly Potter urodzonej 11.08.1981 r. Podpis Ginny to GPotter.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 300 słów;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .rtf;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Prace bez bibliografii nie zostaną sprawdzone.

Temat nr 1.

Czarnoksiężnik - wnikliwa analiza. Wybierając sobie jednego sławnego czarnoksiężnika (omawianego w trakcie swojej magicznej edukacji), dokonaj szczegółowej analizy jego działań. W pracy, poza krótkim przedstawieniem sylwetki, powinny się znaleźć szczegółowe opisy działań, które nawiązują do czarnej magii wraz z ich wnikliwą analizą pod kątem nauki Obrony przed Czarną Magią (tj. uwzględniając materiał omawiany na zajęciach - odsyłam do programu nauczania). Co więcej, wybierając opisywane elementy działalności czarnoksiężnika, proszę o skontrastowanie ich z możliwą obroną magiczną w stosownym zakresie.
Uwaga: Nie interesują mnie prace będące kopią biografii z źródeł internetowych. Proszę o skupienie się na kilku wybranych faktach i wnikliwej analizie. Należy odszukać i określić dlaczego dany czarnoksiężnik został nim nazwany. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Mile widziane są nawiązania do tematu omawianego w klasie I dot. czarnoksiężnika.
Forma preferowana pracy - esej lub rozprawka argumentacyjna.

Temat nr 2.

Wampir kontra wilkołak. Dokonaj wnikliwej analizy porównawczej społeczności wampirzej oraz wilkołaczej, skupiając się przede wszystkim na ich cechach, zachowaniach, tradycjach (jeśli istnieją). Kryteria porównawcze zostają z grubsza pozostawione do samodzielnego wyboru. Proszę jednak o niepomijanie najważniejszych faktów i informacji. Dodatkowo, przy wyborze tego tematu, należy nawiązać do tradycyjnego nauczania OpCM w Świecie Magii.
Uwaga: Proszę o wykazanie jak największej liczby podobieństw oraz różnic, nie pozostawiając przy tym żadnego elementu bez stosownego komentarza/opisu. Proszę także o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii.
Forma preferowana pracy - esej.

Temat nr 3.

Praktyki białomagiczne w życiu codziennym (ochrona, obrona). Mając na uwadze rozróżnienie aspektów obronnego oraz ochronnego, dokonaj analizy wybranych przez ciebie praktyk białomagicznych, których czarodzieje mogą używać na co dzień. Możesz skupić się na zagadnieniach związanych z tym tematem, które zostały omówione w trakcie twojej magicznej edukacji, ale także możesz wybrać coś nowego.
Uwaga: Pisząc pracę, proszę o założenia w miarę realistyczne. W życiu codziennym nie spotyka się tak łatwo np. dementora, ale opisując odpowiednio okoliczności, można wprowadzić wybrane elementy dla zwiększenia poziomu ciekawości pracy. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii.
Forma preferowana pracy - esej.


STAROŻYTNE RUNY

prof. Aurora Fly

Sowa: fly.aurora97@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • justowanie tekstu;
 • format .pdf

Temat nr 1.

Mitologia nordycka w kręgu mitologii świata. Porównaj mitologię nordycką z innymi mitologiami. Jakie dostrzegasz pomiędzy nimi różnice, a jakie podobieństwa?.

Temat nr 2.

Pochodzenie run. Przedstaw pochodzenie run uwzględniając legendy oraz inne teorie na ten temat.

Temat nr 3.

Stwórz własny Futhark. Praca powinna zawierać:

 • nazwę Futharku;
 • jego krótką historię;
 • Futhark powinien składać się z minimum 15 symboli;
 • do każdego z symboli należy wykonać ikonografikę, przedstawić nazwę oraz podać znaczenie i symbolikę

TRANSMUTACJA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Jakie czynniki wpływają na trudność zamiany transmutacyjnej? Należy napisać esej w którym rozważy się wpływ różnych czynników na złożoność zamiany. Koniecznie w pracy należy odwołać się do odpowiednich praw Transmutacji i je opisać wraz z przykładami. Oprócz tegonależy uwzględnić wpływ oporu transmutacyjnego, wyjaśnić jakie czynniki wpływają na wielkość oporu i jaki jest związek między oporem, a złożonością zamiany - należy użyć konkretnych wartości oporu. Dla psychomutacji odpowiednikiem oporu jest przedział ufności i jego analiza również powinna znaleźć się w pracy.

Temat nr 2.

Człowiek w roli substratu - Analiza przemian Transmutacji Transludzkiej. W pracy należy wyjaśnić, czym są Transmutacje Transludzkie oraz podać przykłady takich zamian, dobrze się powołać też na przykład Erli Zwingle, która jest znana z wykonywania przemian z udziałem człowieka. Następnie należy scharakteryzować animagie, metamorfomagię oraz likantropie - powinno być to zrobione w formie porównania, czyli należy wskazywać na podobieństwa i różnice między tymi przemianami.

Temat nr 3.

O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. W pracy uczeń powinien podjąć się analizy niemożliwych do wykonania zamian, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


WAMPIROLOGIA

prof. Renee Parker

Sowa: renee.parker005@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5 (domyślna w Wordzie);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf;
 • justowanie tekstu;
 • obecność bibliografii (na końcu);

Temat nr 1.

Elżbieta Batory. Przedstaw historię Elżbiety Batory i opisz jej postać. Na tego podstawie dowiedź, czy rzeczywiście była ona wampirem. Weź pod uwagę różne historie o niej krążące, jej dzieciństwo, znajomości, zachowania.

Temat nr 2.

Specjalne zdolności wampirze. Przedstaw kilka specjalnych wampirzych zdolności pod kątem działania. Jeśli jest to możliwe - stwierdź, skąd (z jakich wierzeń) się wywodzą. Zwróć uwagę na to, w jakich źródłach i w jaki sposób się pojawią. W jakich sytuacjach są przydatne wampirom i dlaczego?

Temat nr 3.

Mugolskie metody antywampiryczne. Przedstaw mugolskie metody antywampiryczne stosowane w różnych krajach na świecie. Zwróć uwagę na to, czy były one wykorzystywane tylko na wampirach oraz w jakich okolicznościach ich używano. Dodatkowo, opisz metodę zastosowaną na Elżbiecie Batory. Dlaczego zastosowano akurat taką metodę?


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Elizabeth Pulze

Sowa: elizabeth.pulze@interia.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Czy prawdziwe magiczne miejsca istnieją? Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, które uznaje się za magiczne, nadal posiadają w sobie magię. Rozważ wszystkie za i przeciw, odwołując się do magicznych miejsc i teorii o nich poznanych na zajęciach.

Temat nr 2.

Ofiara podstawą rytuałów. Napisz esej, w którym wskażesz, dlaczego dla Majów i Azteków tak ważne były składane ofiary. Powołaj się na znane Ci przykłady rytuałów charakterystycznych dla tych cywilizacji i uzasadnij, dlaczego wyglądały właśnie w ten sposób.

Temat nr 3.

Rytuały kiedyś a dawniej. Napisz charakterystykę porównawczą, w której wykażesz różnice i podobieństwa pomiędzy rytuałami, które odprawiano w starożytności bądź średniowieczu i obecnie wyszły już z użytku a rytuałami, które odbywają się współcześnie.


WRÓŻBIARSTWO

prof. Emerald Harlequin

Sowa: emharlequin@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • podział tekstu na akapity;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Zmiana nastawienia społeczeństwa do dywinatorów na przestrzeni wieków. Opisz, jak traktowali byli wróżbici w starożytności, średniowieczu i współcześnie, popierając swoje argumenty przykładami wróżbitów. W swojej pracy zawrzyj także opis każdej przytoczonej przez siebie postaci i osiągnięć (np. przepowiedni), z których jest znana (jeśli istnieją).

Temat nr 2.

Wpływ negatywnych emocji na wróżby. Oceń, jak negatywne emocje takie jak strach, złość czy niepewność mogą wpływać na końcowy efekt wróżby, popierając swoje zdanie przykładami. Czy możemy zapobiec wpływowi negatywnych emocji? Jeśli tak, podaj przykłady działań, których możemy się w tym celu podjąć. W swojej pracy zawrzyj także rozważania na temat tego, czy podejście człowieka może wpłynąć na jego odczucia.

Temat nr 3.

Różnice w interpretacji. W swojej pracy podejmij się rozważań na temat tego, jak mogą różnić się interpretacje tych samych problemów przez różnych wróżbitów ze względu na niektóre czynniki, np. ich poglądy, sytuacja życiowa. Czy są sytuacje, w których interpretacja komunikatu przez dwóch wróżbitów może, a nawet powinna być taka sama? Swoje argumenty poprzyj przykładami.


ZAKLĘCIA

prof. Martin McCarthy

Sowa: prof.mccarthy@o2.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • obecność akapitów
 • interlinia 1.5 (proszę ustawić);
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf lub .docx;
 • justowanie tekstu

Temat nr 1.

Magiczna Trójca. Napisz pracę, w której opiszesz próby/procesy kształtowania podziałów magii na przestrzeni lat. Swoje spostrzeżenia odnieś do współczesnych podziałów magii, wskazując na różnice i/lub podobieństwa. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 2.

Różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Powołując się na najważniejsze prawo różdżki, opisz ją (różdżkę) jako obiekt, który posiada własną psychikę. Powołaj się na odpowiednie zjawiska oraz sytuacje z sagi "Harry Potter", które dokładnie wskazują na to, że różdżka "myśli" lub "czuje". W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.

Temat nr 3.

Prawdziwe oblicze magii. Czy możliwym jest jednoznaczne określenie koloru magii w danej praktyce magicznej? Na co powinniśmy zwracać uwagę, gdy chcemy tego dokonać? Rozważ zadaną problematykę na podstawie przytoczonych przez siebie sytuacji. Pamiętaj, aby posługiwać się odpowiednią terminologią. W końcowej fazie swojej pracy sformułuj odpowiednie wnioski.


ZIELARSTWO

prof. Aiden Grimshaw

Sowa: aidengrimshaw0@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Times New Roman; rozmiar 12;
 • minimum 2 strony A4;
 • obecność akapitów, bibliografii;
 • justowanie tekstu;
 • praca w formacie .pdf

Temat nr 1.

Zielarstwo jako nauka interdyscyplinarna. Wpływ wiedzy magizoologicznej i eliksirotwórczej - Scharakteryzuj i omów zagadnienie odwołując się do wiedzy ogólnej z zakresu dziedzin dot. eliksirów oraz magicznych stworzeń. Wykaż system powiązań z nauką zielarską i przykładowe wykorzystanie jej elementów w praktyce.

Temat nr 2.

Rośliny alimentacyjne - wykorzystywanie w żywieniu i kuchni. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny alimentacyjnej oraz ich przykłady ze świata magii;
 • rys historyczny;
 • pierwszy podział wraz z kolejnymi modyfikacjami;
 • przykłady roślin (co najmniej 3) wraz z charakterystyką, z których wykorzystujemy następujące części w kuchni: owoce, nasiona, kłącza i korzenie i liście;
 • krótkie rozważania na temat "Jakie znaczenie mają rośliny alimentacyjne w szeroko rozumianej kuchni i żywieniu"

Temat nr 3.

Rośliny transgeniczne i ich wpływ na życie ludzi. Praca powinna zawierać:

 • definicję rośliny transgenicznej wraz z procesem ich uzyskiwania;
 • rys historyczny;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie występuje uprawa tego typu roślin;
 • obszary (najlepiej konkretne państwa) gdzie nie występuje uprawa tego typu roślin wraz z krótką informacją, dlaczego nie wszędzie widoczna jest uprawa roślin transgranicznych;
 • wady i zalety tych roślin;
 • krótki rozważanie na temat "Czy rośliny transgeniczne mają duży wpływ na życie człowieka?"

18:40-19:15

OPCM

wh_sala_1

19:20-19:55

Latanie

wh_sala_1

20:00-20:35

Latanie

wh_sala_1

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

18:00-18:35

Czarna Magia

wh_lochy

18:00-18:35

OnMS*

wh_blonia

18:40-19:15

Czarna Magia

wh_lochy

18:40-19:15

OnMS*

wh_blonia

19:20-19:55

Eliksiry

wh_lochy

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

17:20-17:55

Eliksiry*

wh_lochy

18:00-18:35

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

18:40-19:15

WoMMiR

wh_sala_3

19:20-19:55

WoMMiR

wh_sala_3

20:00-20:35

Wampirologia

wh_lochy

20:40-21:15

Językoznawstwo

wh_biblioteka

Najlepsi uczniowie:

Alice Jackson 2185 pkt
Layla Raelly 2148 pkt
Agatha Blackwood 1535 pkt
Cassie Harris 869 pkt
Mike Cleofe 478 pkt

Opiekun: Elizabeth Pulze (wspomag. Lou Rossen)

Prefekt: Alice Jackson

Prefekt: Layla Raelly

Kapitan: -

Specjalista: Agatha Blackwood


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Louri Kerrigan 1799 pkt
Evelyn Kerrigan 1789 pkt
Thomas Morgan 1568 pkt
Kasumi Sakura 1459 pkt
Alexis Nightmare 1187 pkt

Opiekun: Maria B. Salvatore (wspomag. Jasper McCarthy)

Prefekt: Evelyn Kerrigan

Prefekt: Triss Merigold

Kapitan: -

Specjalista: Aofie Lupin-Black

Prefekt naczelny: Louri Kerrigan


zobacz więcej

Najnowszy numer Kleksa już JEST!

Red. naczelny: Lou Rossen

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: ZAMKNIĘTY


zobacz więcej

© 2005-2020 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.