10363
19078
13866
17737

Tematy prac (OWUTEM)

WYMOGI FORMALNE:

 • Uczeń klasy trzeciej ubiegający się o zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym ma obowiązek wybrać jeden z trzech podanych tematów egzaminacyjnych.
 • Prace należy wysłać do nauczyciela przedmiotu nie później niż do 26.06.2022 roku, do godz. 23:59.
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sprawdzić wypracowanie do dnia 28.06.2022 roku, do godz. 23:59 oraz przesłać protokół z informacją na główny mail dyrekcji szkoły.
 • Etap I egzaminu rozszerzonego uważa się za zdany wówczas, gdy uczeń zdobędzie minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • W przypadku nie zaliczenia pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego, uczeń nie ma prawa do przystępowania do części drugiej.
 • Niezaliczenie pierwszej części egzaminu rozszerzonego, nie przeszkadza w kontynuowaniu egzaminu na poziomie podstawowym.

ELIKSIRY

prof. Maria B. Salvatore

Sowa: prof.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Eliksiry miłosne i ich wpływ na człowieka. Napisz esej, w którym poruszysz temat wpływ eliksirów miłosnych na psychikę człowieka oraz jego postępowanie. W pracy uwzględnij możliwe zagrożenia i korzyści.

Temat nr 2.

Eliksiry w kulturze. Napisz esej, w którym przedstawiasz występowanie eliksirów w mugolskiej kulturze. Opisz jak są przedstawiane, ich zastosowania oraz podaj i opisz co najmniej trzy przykłady z literatury bądź filmu.

Temat nr 3.

Eliksiry w historii. Napisz esej, w którym opiszesz jak ważne wydarzenia mugolskiej historii wpłynęły na rozwój i rozpowszechnienie się Eliksirów. Przedstaw jakie zastosowanie miały w starożytności a jakie współcześnie. W pracy uwzględnij co najmniej trzy zdarzenia.


HISTORIA MAGII

prof. Evelyn Kerrigan

Sowa: evelynn.kerrigan@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;
 • format prac: najlepiej .pdf;

Temat nr 1.

Zmiany w polityce. Czy konieczne było utworzenie Brytyjskiego Ministerstwa Magii? Wyraź swoje zdanie, opierając się na argumentach. Opisz, jak Ministerstwo rozwijało się na przestrzeni lat.

Temat nr 2.

Powstania i rebelie magicznych stworzeń. Jak wpłynęły one na relacje czarodziejów ze zwierzętami oraz istotami? Przytocz przykłady z lekcji, opierając się głównie na buntach Goblinów.

Temat nr 3.

Zapisani na kartach historii. Przywołaj minimum trzecz czarodziejów (bądź czarnoksiężników) z innych tekstów kultury i opisz ich. Skup się na osiągnięciach oraz na tym, jak doszli do sukcesów.


MUGOLOZNAWSTWO

prof. Evelyn Kerrigan

Sowa: evelynn.kerrigan@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;
 • format prac: najlepiej .pdf;

Temat nr 1.

Wpływ szkoły na stres u człowieka. Czy to musi iść zawsze w parze? Napisz, jak poradzić sobie z największymi szkolnymi stresorami i rozważ, czy dałoby się ulepszyć szkolnictwo na lepsze, żeby uczniowie czuli się jak najbardziej komfortowo.

Temat nr 2.

Recenzja. Opisz wybrany przez siebie film. Oprócz streszczenia fabuły napisz, jakie nagrody zdobył oraz uwzględnij kulisy jego powstania.

Temat nr 3.

Internet a dziecko. Jaki wpływ mają media społecznościowe na dzieci i młodzież? Podaj i opisz przykłady dobrego wpływu Internetu i influencerów oraz te złe.


NUMEROLOGIA

prof. Nicole Sketch

Sowa: prof.nicole.sketch@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • czcionka Arial, rozmiar 12;
 • minimum 2 strony A4;
 • interlinia 1.5;
 • justowanie tekstu;
 • format pracy: PDF;

Temat nr 1.

Opisz i porównaj ze sobą sztukę Numerologii oraz sztukę Wróżbiarstwa. W swojej pracy skup się na różnicach, a także na podobieństwach pomiędzy nimi.

Temat nr 2.

Stwórz Portret Numerologiczny dla: JENSEN ROSS ACKLES, urodzonego 01.03.1978 r. Oprócz podstawowych wibracji wchodzących w skład portretu, uwzględnij również Wibrację Temperamentu. Podpis Jensena to: J.R. Ackles.

Temat nr 3.

Stwórz Diament Życia dla osoby urodzonej 29.07.1991 r. Przedstaw także jego graficzny wygląd.


OBRONA PRZED CZARNĄ MAGIĄ

prof. Jasper McCarthy

Sowa: prof.jaspercahill@gmail.com

Specjalne wymagania pracy:

 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.5;
 • wyjustowany tekst;
 • praca w formacie .pdf lub .rtf;
 • minimum 300 słów;
 • obecność bibliografii (APA Style Sheet 6th edition).

Prace nieposiadające bibliografii nie będą sprawdzane.

Temat nr 1.

Czarnoksiężnik - wnikliwa analiza.

Wybierając sobie jednego sławnego czarnoksiężnika (omawianego w trakcie swojej magicznej edukacji), dokonaj szczegółowej analizy jego działań. W pracy, poza krótkim przedstawieniem sylwetki, powinny się znaleźć szczegółowe opisy działań, które nawiązują do czarnej magii wraz z ich wnikliwą analizą pod kątem nauki Obrony przed Czarną Magią (tj. uwzględniając materiał omawiany na zajęciach - odsyłam do programu nauczania). Co więcej, wybierając opisywane elementy działalności czarnoksiężnika, proszę o skontrastowanie ich z możliwą obroną magiczną w stosownym zakresie.

Uwaga: Nie interesują mnie prace będące kopią biografii z źródeł internetowych. Proszę o skupienie się na kilku wybranych faktach i wnikliwej analizie. Należy odszukać i określić dlaczego dany czarnoksiężnik został nim nazwany. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. Mile widziane są nawiązania do tematu omawianego w klasie I dot. czarnoksiężnika.

Forma preferowana pracy - esej lub rozprawka argumentacyjna

Temat nr 2.

Wampir kontra wilkołak.

Dokonaj wnikliwej analizy porównawczej społeczności wampirzej oraz wilkołaczej, skupiając się przede wszystkim na ich cechach, zachowaniach, tradycjach (jeśli istnieją). Kryteria porównawcze zostają z grubsza pozostawione do samodzielnego wyboru. Proszę jednak o niepomijanie najważniejszych faktów i informacji. Dodatkowo, przy wyborze tego tematu, należy nawiązać do tradycyjnego nauczania OpCM w Świecie Magii.

Uwaga: Proszę o wykazanie jak największej liczby podobieństw oraz różnic, nie pozostawiając przy tym żadnego elementu bez stosownego komentarza/opisu. Proszę także o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. 

Forma preferowana pracy - esej

Temat nr 3.

Praktyki białomagiczne w życiu codziennym (ochrona, obrona).

Mając na uwadze rozróżnienie aspektów obronnego oraz ochronnego, dokonaj analizy wybranych przez ciebie praktyk białomagicznych, których czarodzieje mogą używać na co dzień. Możesz skupić się na zagadnieniach związanych z tym tematem, które zostały omówione w trakcie twojej magicznej edukacji, ale także możesz wybrać coś nowego. 

Uwaga: Pisząc pracę, proszę o założenia w miarę realistyczne. W życiu codziennym nie spotyka się tak łatwo np. dementora, ale opisując odpowiednio okoliczności, można wprowadzić wybrane elementy dla zwiększenia poziomu ciekawości pracy. Proszę o niezałączanie zbędnych na tym poziomie fotografii. 

Forma preferowana pracy - esej


OPIEKA NAD MAGICZNYMI STWORZENIAMI

prof. Wendy Slinkhard

Sowa: wendyslinkhard@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • justowanie tekstu.

Temat nr 1.

Mitologiczne stworzenia. Na podstawie materiałów poznanych na lekcji oraz zapisków i  mitologicznych, dokonaj charakterystyki porównawczej wybranych mitologicznych stworzeń. Przedstaw różnice między kanonicznym obrazem stworzeń, a tym który przeniknął do świata mitologii. Wskaż, z czego, według Ciebie, mogą wynikać wskazane różnice. Oceń, jak na Świat Magii wpłynęło przeniknięcie mitologicznych stworzeń do świata legend i wierzeń.

Temat nr 2.

Magiczne ptactwo. Na wybranych płaszczyznach dokonaj charakterystyki porównawczej magicznych gatunków ptaków. Wskaż podobieństwa i różnice międzygatunkowe. Omów ich szczególne umiejętności.

Temat nr 3.

Kwartet mocy. Napisz esej, w którym zawrzesz informacje na temat stworzeń tworzących kwartet mocy - jednorożca, smoka, bazyliszka i feniksa. Zawrzyj informacje na temat specjalnych umiejętności oraz właściwości danych stworzeń. Opisz sposób pozyskiwania oraz wykorzystywanie produktów pochodzących od tych stworzeń. Wskaż zalety i wady wykorzystywania produktów odzwierzecych. 


TRANSMUTACJA

prof. Arsen McGreen

Sowa: arsen.mctireliath@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 2 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1.30;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Transmutacja w świecie Harry'ego Pottera. 

Napisz wypracowanie, w którym na podstawie dostępnych źródeł scharakteryzujesz występowanie Transmutacji w książkach z serii HP. W pracy skup się na dwóch aspektach: omów proces edukacji z Transmutacji w Hogwarcie, a więc mniej więcej czego uczniowie uczyli się na zajęciach z Transmutacji z podziałem na lata oraz wymień i opisz zamiany transmutacyjne, które wykonano w książkach. 

Temat nr 2.

Transmutacja w służbie zła

Napisz wypracowanie, w którym na konkretnych przykładach omówisz, jak użycie Transmutacji może pomagać czarodziejom w popełnianiu wszelkiego rodzaju przestępstw. W swojej pracy wykorzystaj przynajmniej pięć różnych przykładów, które obejmują cały przekrój rodzajów transmutacji poznanych w ciągu trzech lat. 

Temat nr 3.

 O rzeczach niemożliwych w Transmutacji. 

Napisz wypracowanie, w którym podejmiesz się analizy zamian niemożliwych do wykonania, czyli zamiany obiektów martwych w żywe, zamian wynikających z wyjątków od praw Gampa, a także zamian o których mówi postulat Lebiediewa.


STAROŻYTNE RUNY

prof. Beatrice Sayre

Sowa: sayre.beatrice@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Mitologia nordycka, czy na pewno taka odmienna? Porównaj stworzenie świata i jego koniec w mitologii nordyckiej z mitologią grecką, słowiańską i Biblią. Jakie dostrzegasz pomiędzy nimi różnice, a jakie podobieństwa?.

Temat nr 2.

Sprawdź, czy Zofia Czerwińska i Łukasz Poręba są w stanie stworzyć udany związek. Wykonaj rozkład partnerski, oraz znajdź runy osobiste dla tych postaci i sprawdź ich kompatybilność. (Dowolność w wyborze run do rozkładu, ale wymagane jest ich wpisanie w rozkład (zobrazowanie), a nie tylko opisanie)

Temat nr 3.

Stwórz własny Futhark. Praca powinna zawierać:
 • nazwę Futharku;
 • jego krótką historię;
 • przynajmniej 1 aett, w którym jest minimum 8 run;
 • do każdej runy należy wykonać ikonografikę, przedstawić nazwę oraz podać znaczenie i symbolikę

WAMPIROLOGIA

prof. Alice Jackson

Sowa: prof.jacksonn@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;
 • zapis pracy w formacie .pdf.

Temat nr 1.

Jaki wpływ na postrzeganie wampirów ma popkultura? Stwórz esej, uwzględniając wpływ popularnych powieści, kościoła i zmieniającego się świata na postrzeganie wampirów.

Temat nr 2.

Napisz opowiadanie o wampirze we współczesnym świecie. Uwzględnij w opowieści tradycje wampirze jak i realia naszej epoki. Minimum 500 słów.

Temat nr 3.

Elżbieta Batory i jej otoczenie. Napisz esej, opisując jej relacje z bliskimi dla niej osobami, uwzględniając Stefana Batorego, Anne Darvulia, Franciszka Nadasda i jej ciotkę Klarę. Jaki mieli oni na nią wpływ? Uzasadnij.


WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

prof. Elizabeth Pulze

Sowa: elizabeth.pulze@interia.pl

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • interlinia 1.5;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • zapis pracy w formacie .pdf/.docx;
 • justowanie tekstu
 • bibliografia.;

Temat nr 1.

Czy prawdziwe magiczne miejsca istnieją? Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, które uznaje się za magiczne, nadal posiadają w sobie magię. Wskaż wszystkie za i przeciw, odwołując się do magicznych miejsc i teorii o nich poznanych na zajęciach.

Temat nr 2.

Wpływ starożytnych kultur na współczesne rytuały. Napisz esej, w którym wskażesz wpływ rytuałów odprawianych przez starożytne cywilizacje na te odprawiane współcześnie. Określ, jak wiele praktyk kiedyś uznawanych za zwyczajne, obecnie nie miałyby racji bytu i uzasadnij, dlaczego tak jest.

Temat nr 3.

Czy można kupić szczęście? Napisz wypowiedź, w której odniesiesz się do problematyki talizmanów i amuletów stosowanych zarówno dawniej, jak i obecnie. Omów ich rolę w życiu ludzi w poszczególnych epokach i spróbuj wykazać, dlaczego talizmany cieszą i cieszyły się taką popularnością. Odnieś się do amuletów omawianych na zajęciach.


ZAKLĘCIA

prof. Maria B. Salvatore 

Sowa: prof.salvatoree@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1 strona A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;

Temat nr 1.

Legenda o powstaniu pierwszej różdżki. - Napisz własną legendę, w której opiszesz powstanie pierwszej różdżki.

Temat nr 2.

Magia żywiołów. Scharakteryzuj magię w poszczególnych żywiołach - ziemia, woda, ogień, powietrze. Skup się na ich praktycznych aspektach. 

Temat nr 3.

Scharakteryzuj Czarną Magię. Skup się na podziałach zaklęć oraz porusz problematykę klątw w ujęciu Czarnej Magii. 


ZIELARSTWO

prof. Louri Kerrigan

Sowa: lorikerriver@gmail.com

Specjalne warunki pracy:

 • minimum 1,5 strony A4;
 • czcionka Times New Roman o rozmiarze 12;
 • interlinia 1,5;
 • justowanie tekstu;
 • format prac: najlepiej .pdf.

Temat nr 1.

Zielarstwo w praktyce. Wykonaj własny zielnik w którym zawrzesz:

 1. nazwę rośliny
 2. zdjęcie
 3. opis rośliny

Minimum 9 roślin.

Temat nr 2.

Zielarstwo a ziołolecznictwo. Opisz czym różni się ziołolecznictwo od zielarstwa oraz co to takiego medycyna naturalna i dlaczego łączy się z zielarstwem.

Temat nr 3.

Historia w zielarstwie. Opisz historie zielarstwa, skupiając się na różnych krajach i epokach aż do dziś. Wskaż jakieś różnice, podobieństwa jeśli się pojawiają oraz co spowodowało, że to właśnie wtedy zielarstwo się najbardziej rozwinęło w danym kraju czy epoce.