10363
19078
13866
17737

Ranking Olimpiad

Punktacja Olimpiad Szkolnych:

  • 1 miejsce - 5 punktów
  • 2 miejsce - 4 punkty
  • 3 miejsce - 3 punkty
  • 4 miejsce - 2 punkty
  • Dalsze miejsca - 1 punkt

Punktacja Olimpiad Międzyszkolnych:

  • 1 miejsce - 10 punktów
  • 2 miejsce - 8 punktów
  • 3 miejsce - 6 punktów
  • 4 miejsce - 4 punkty
  • Dalsze miejsca - 2 punkty
l.p. UCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P
1. -                    
2. -                    
3. -                    
4. -                    

1. -

2. -

3. -